ماجراى دیگ زود پز!

اشاره کرده بودم، در یکی دو نوشته قبلى، که این روزها سخت درگیر تدریسم. من معمولا سالى یکبار در مرکز آموزش بین‌المللى رادیو تلویزیون هلند بعنوان مسول کورس و مدرس به برنامه ریزى و تدریس سینما مى‌پردازم. کورس فعلى من تازه شروع شده و تا آخر سال مسیحى براى مدت سه ماه ادامه خواهد داشت.… Continue reading ماجراى دیگ زود پز!

قصه هلندی سرگردان

اولین کسانی که از سفر رفتن های بی رویه من دل شان می گیرد آن دو تا زبان بسته هستند که توی انباری، در حیاط خانه ی من زندگی می کنند. اسم شان تپوسک است و شوپن ( با شوپن آهنگساز اشتباه نشود!). البته اسم این دومی خیلی با موسیقی بی ارتباط نیست چرا که… Continue reading قصه هلندی سرگردان