عالی پیام و فلاحتی

کلیپى کوتاه و سخت دیدنى از آقاى طنز سیاسى ایران، محمدرضا عالى پیام (هالو)، در ارتباط با "صفحه آخر"، دیدنى ترین برنامه تلویزیونى در رسانه هاى تصویرى برون مرزى، با اجراى چشمگیر مهدى فلاحتى.