در مورد کیوان کریمی

مطلبی خواندنی در مورد کیوان کریمی مستندساز جوان و خلاقی که در جمهوری جهالت اسلامی به حبس و شلاق محکوم شده.

Keivan-Karimi.jpg

در این مطلب اشارات کوتاهی نیز به نظرات من در مورد این فیلمساز آگاه شده است.

[کیوان کریمی، راوی دیوارهای تهران]