تقاضای پاسخ!

لازم دیدم در آستانه انتخابات از آقایان ناصر زرافشان دبیر کانون نویسندگان ایران، و محمد ملکی رئیس پیشین دانشگاه تهران بپرسم شما که در ایران تشریف ندارید و از فضای سیاسی آن بی خبرید چرا به رهنمودهای امثال اکبر گنجی و فرخ نگهدار که در ایران و در وسط میدان هستند، و تاریخ زندگیشان نشان می دهد که تا امروز بهتر از هرکس منافع مردم ایران را تشخیص داده اند، گوش نمی دهید و مردم را از انتخابات سرنوشت ساز روز جمعه دلسرد می کنید!؟