دیکشنرى عاشقانه، تالیفِ یک برنده‌ى نوبل ادبیات!

خیلى اتفاقى با کتاب تازه‌اى از نویسنده‌ى نامدار پروئى، "ماریو بارگاس یوسا" برنده نوبل ادبیات سال ٢٠١٠ روبرو شدم که عنوانى غریب دارد: دیکشنرىِ یک عاشق آمریکاى لاتین! یوسا در این کتاب به ترتیب الفبائى به شکلی کوتاه و بلند، که گاهى در چند سطر آمده و گاهى در حد یک مقاله است، نظر و احساسش را در مورد هرچه به امریکاى لاتین مستقیم و غیرمستقیم مرتبط است آورده. مثلا در مدخل حرف "آ" از جمله از آستوریاس (میگل آنخل آستوریاس نویسنده‌ى نامدار گواتامالائى) نوشته، و در حرف "د" از جمله از دونوسو (خوزه دونوسو، چهره ى درخشان ادبیات شیلى) نام برده و خاطره دیدارش با او را آورده.

در میان نام‌هاى افراد، مکان‌ها، روزنامه‌ها، کتاب‌ها و فیلم‌هائى که با حرف "گ" شروع مى‌شود مطلب بلندى آمده است در مورد گابریل گارسیا مارکز با تاکید بر اهمیت رمان صدسال تنهائی در ادبیات آمریکای لاتین و جهان. اما نه در مدخل "اِ" و نه "گ" چیزى در مورد "ادواردو گالیانو" نویسنده‌ى صاحب نام اوروگوئه‌اى ندیدم (اختلاف سلیقه سیاسی؟).


llosa.jpg

من چون خواندن این کتاب را با دنبال کردن همین نام‌هاى آشنا براى خودم شروع کرده‌ام از این رو با اشاره به آنان کتاب را معرفی کردم وگرنه این فرهنگ لغات ۴٠٠ صفحه‌اى، نزدیک به دویست مدخل دارد.

هر وقت فرصت کردم بیشتر از آن بخوانم علاقمندان را هم در جریان قرار خواهم داد!