از مستندِ شگفت‌انگیز “انسان”

آخرین کار فیلمساز فرانسوى "آرتوس برتران"  کارى است کاملا استثنائى که در سه قسمت (یا به قول خودش سه جلد!) و هر جلد در حدود یکساعتونیم تدوین شده است. این فیلمِ بسیار بلند محصول همین امسال است و به خواست سازندگانش هم اکنون در یک صفحه اختصاصی در یوتیوب به شکل رایگان براى عموم به تماشا گذاشته شده است.


human1.jpg

فیلم "انسان" حاصل سه سال گفتگو با هزاران نفر در دهها کشور مختلف است که البته بریدههاى کوتاهى از سخنان چند صدنفر از آنان که در سرزمینها و فرهنگهاى مختلف و به زبانهاى متفاوت بهسادگى از عشق، مرگ، گرسنگى، ارتشاء، انقلاب، درد، شادمانى، فقر، ثروت و… حرف مىزنند در فیلم آمده است. این بریدههاى کوتاه از ابراز نظرها از کودکان و نوجوانان، زنها و مردان، پیران و جوانان، از روستائی و شهری گرفته تا تحصیلکرده و بیسواد، با تصاویرى شگفتانگیز از مناظر طبیعى از کره خاکى ما همراه است که با موسیقى بومى ملل مختلف تلفیق شدهاند (همین جا بگویم که با هیچ ایرانى در این فیلم گفتگو نشده، هرچند در موسیقىِ فیلم از آواز سنتى ایران دو بار استفاده شده است). 

در صفحه متعلق به این فیلم در یوتیوب، علاوه بر نسخه انگلیسى، چندین نسخه به زبانهاى مختلف از جمله عربى و فرانسوی و اسپانیائی و روسی و … قرار داده شده است. آدرس آن را در زیر براى دوستان مىآورم با این اطمینان که هرگز از دیدن این فیلمِ بلندِ مستند خسته نخواهید شد چرا که در سرتاسر آن با  انسانهائى از چهارگوشه جهان روبرو مىشوید که بهشکلى انسانى از انسان حرف مىزنند، حتى اگر با آنان همسنخ یا همنظر نباشید. 

https://www.youtube.com/user/HUMANthemovie2015