هزارو یک شب به روایت سلمان رشدى!

[این مطلب را حدود دو هفته قبل نوشته ام ولی چون دسترسی به سایتم نداشتم انتشارش دراینجا به تعویق افتاد]

امروز رمان جدید سلمان رشدى را با عنوان "دو سال و هشت ماه و بیست و هشت شب" خریدم، و تا بیایم شروع به خواندنش کنم رمان را به اصطلاح تورقى کردم و دریافتم که نویسنده بازى ظریفى کرده است با قصه ى قصه ها، هزارو یک شب، نه تنها در شیوه قصه پردازى که حتى در انتخاب عنوان جالبش. هزار ویک شب را اگر به سال و ماه بخش کنیم مى شود همین دو سال و هشت ماه و بیست و هشت شب، البته اگر وسواس به خرج ندهیم و این کتاب پر از قصه هاى عربى را با تقویم شمسى، نه قمرى که تقویم عرب هاست، محاسبه کنیم! 

براى من که دوستان مى دانند همین چند ماه قبل پانزده مطلب مستقل در مورد کتاب تخیل برانگیز هزار و یک شب نوشته و در همین صفحه منتشر کرده ام خواندن رمان تازه ى سلمان رشدى با عنوانى که شرحش رفت باید خیلى لذت بخش باشد. 

rushdi.PNG