کردها و انتخابات ترکیه

از صبح که خبر خوش موفقیت "حزب دموکراتیک خلق ها"، نهاد سیاسی کردهای ترکیه در انتخابات پارلمانی را شنیدم یک جور بی قرارم. تردید ندارم که در میان اقوام متعدد ساکن در خاور میانه ی پر کشاکش، هیچ کدام به اندازه ی کردها، چه در عراق و سوریه و ایران، و چه در ترکیه لیاقتشان را برای سازمانگری جوامعی مبتنی بر مبانی دموکراسی به اثبات نرسانده اند. با تبریک از صمیم قلب به تمام کردتبارها در هرکجا که هستند آرزومندم این پیروزی سرآغازی باشد بر چرخش تمامی خاورمیانه ی پر آشوب از وبای اسلام سیاسی و فرقه گرائی شوونیستی، به سوی دموکراسی و صلح و آرامش.