باز هم از “دختر خوآن سیمون”

چند تن از دوستان از من خواسته اند همین ترانه را با صداى آنخلیو هم برایشان آپلود کنم. اتفاقا شیر پاک خورده اى صحنه اى از فیلمى که تهیه کننده اش (و نه کارگردانش) لوئیس بونوئل است و در آن آنخلیو همین ترانه را اجرا مى کند در یوتیوب گذاشته و کار مرا آسان کرده است. حسن دیگر این کلیپ این است که در آن ترانه ى دختر خوآن سیمون به شکل کامل اجرا شده در صورتى که در کلیپى که با صداى آنتونیو مولینا برایتان گذاشتم تنها بند دوم و سوم ترانه خوانده شده، نه هر سه بندى که برایتان ترجمه کردم.