انتشار نمایشنامه ای از من در یک فصلنامه اسپانیائی

چندسال پیش نمایشنامه اى نوشته بودم با عنوان "جلد آخر دن کیشوت، یا افسانه ى افعى مارکش!" که پس از مدتى تمرین با بازیگران برجسته اى چون "منوچهر رادین" در نقش دن کیشوت و "حمید عبدالملکى" در نقش سانچو پانزا، عملا امکان ادامه ى کار فراهم نشد. حالا ترجمه اسپانیائى آن که به همت شاعر و نویسنده نامى اسپانیائى، "کلارا خانز" انجام گرفته، در شماره آینده ى فصلنامه ى "انجمن کارگردانان تئاتر اسپانیا" در نیمه ماه ژوئن امسال منتشر مى شود. این عکس براى آن فصلنامه ارسال شده است. 

Reza%202.jpg