اطلاعیه‌ی “بنیاد سینمائی برداشت ٧”

Logo%20Take%207%20Foto%201.jpg

اطلاعیهی "بنیاد سینمائی برداشت ٧"

برای رسانههای فارسی

فیلم "با من از دریا بگو" براى نمایش در "جشنواره جهانى فیلم مستند گلاسگوى اسکاتلند" که یکى از معتبرترین جشنوارههاى اختصاصى براى فیلمهاى مدافع حقوق بشر محسوب مىشود انتخاب شده است. به دعوت این جشنواره، رضا علامه زاده کارگردان فیلم روز یکشنبه دوازدهم اکتبر در مراسم نمایش فیلم در گلاسکو حضور خواهد داشت.

 

این فیلم پس از شرکت در بخش "مستندهاى جهان" در جشنواره جهانى فیلم

مونترال، در "جشنواره جهانى فیلم مستند فلوریداى آمریکا" روز شنبه سیزدهم سپتامبر نمایش داده خواهد شد.

 بنیاد سینمائى برداشت ٧ بدینوسیله از هموطنان ایرانى مقیم میامی و گلاسگو دعوت مىکند با حضور خود در نمایش فیلم "با من از دریا بگو" یاد و نام جانباختگان تابستان ۶٧ را گرامى داشته، و با "مادران خاوران" همدردى کنند. 

بنیاد سینمائی برداشت ٧

□◊□