غنچه‌اى بر درخت کهنسال زندگى‌ام

پس از شبى بسیار پربار و موفق در دانشگاه استنفورد (شمال کالیفرنیا)، بههمراه نمایش "با من از دریا بگو" در سالن بزرگى مملو از تماشاگرانِ مشتاق، که به همت دوست خوبم عباس میلانى برگزار شد، در اولین ساعات بامداد که هنوز شیرینى دیدار یاران را در کام داشتم خبر برآمدن غنچهاى تازه بر درخت کهنسال زندگىام رسید.

Charlotte%20abd%20Nasim.jpg

چگونه پر کشیدن به سوى وطن دوم‌ام، هلند را تا روز پرواز تاب آوردم خودم هم نمىدانم. مستِ عطر نوزائى طبیعت بودم و هستم که انسان و زاد و مرگش نیز از قانون ابدى آن جدا نیست. 

نیستان رفتند و هستان مىرسند. 

□◊□