“با من از دریا بگو” در جشنواره جهانی مونترآل

فیلم "با من از دریا بگو" ساختهى تازهام، به تهیهکنندگى بیژن شاهمرادى و با موسیقى اسفندیار منفردزاده براى شرکت در جشنواره جهانى فیلم مونترال (کانادا) انتخاب شد. 

این فیلم که در رابطه با کشتار زندانیان سیاسى در تابستان ۶٧ ساخته، و به "مادران خاوران" تقدیم شده است، دقیقا در بیستوششمین سالگرد این فاجعه، در بخش مستندهای جهان جشنواره مونترال به نمایش در خواهد آمد (این جشنواره از اول تا دهم شهریور امسال در کانادا برگزار می شود).


 Montreal%20invitation.jpg