برنامه افق و یادمان گارسیا مارکز

دو شب پیش به همراه "مُنیرو راونیپور"، رماننویس نام آشنا، و "محسن عماد"، شاعر و مترجم، در برنامه افق "تلویزیون صدای آمریکا" شرکت داشتم و سعی کردم در گفتگو با "سیامک دهقانپور"، مجری توانای برنامه، رابطه مارکز با سینما را توضیح دهم. دوستان علاقمند به موضوع میتوانند این بحث را در ویدئو زیر دنبال کنند.