گزارش تصویری سایت “قدیمی ها” از نمایش افتتاحیه

سایت قدیمی ها گزارشی تصویری از مراسم افتتاحیه فیلم "با من از دریا بگو" منتشر کرده که [در اینجا] می توانید آنرا بخوانید/ببینید