دی وی دی تابوی ایرانی در آمازون

از امروز با یک کلیک روی عکس جلد دی وی دیِ "تابوی ایرانی" می توانید نسخه فارسی با زیرنویس انگلیسی این فیلم را از سایت "آمازون" تهیه کنید