“مهرجوئى”، “فراستى”، و تجویز قُرص!

داریوش مهرجوئى را که مى‌شناسید، سازنده‌ى فیلم‌هاى "گاو"، "آقاى هالو" و… "سنتورى".
مسعود فراستى را اگر نمى‌شناسید سرى به "یوتیوب" بزنید و چرندیات اسلامى‌اش را در مورد سینماى ارزشى و از این مزخرفات در "سیماى جمهورى اسلامى ایران" بشنوید.
 
حالا مهرجوئى در گفتگوئى در ایران، در مورد فراستى گفته است: "از خودش نفرت دارد، از سینما نفرت دارد، از آدم‌ها نفرت دارد، همه را می‌خواهد آزار بدهد و از این طریق ابراز شخصیت بکند. خب این شخصیت بیمار است، باید برود بستری شود و قرص بخورد!"
از این خبر، صداى یکی از "قرصی"ها در خارج از کشور چنان در آمده است که مهرجوئى را با این جملات معرفی می‌کند:
"استاد سینما، – البته در زمینه‌ی مسایل دیگر یعنی حرکت در جهت حفظ و بقای یک نظام متحجر، عقب مانده، قرون وسطایی و جنایتکار هم مهرجویی به درجه استادی رسیده است."
و سپس در دفاع از معلومات سینمائی فراستی می‌نویسد:
"اگر نسبی مقایسه کنیم این آقای تواب نقد فیلم نویس [فراستى] اطلاعات سینمائیش از اکثر دیگر سینما بنویسان جمهوری اسلامی بیشتر است. و چون چند بار صابونش به تن داریوش مهرجویی خورده داریوش هم از وی کینه به دل دارد، و در این جلسه فرصتی برای مهرجویی پیش می‌آید که از فراستی هم انتقام بگیرد."
"این "قرص‌خورها" از راه دور هم بدجورى هواى همدیگر را دارند! و جالب اینکه خودشان هم شیرین کارى‌هایشان را مرتب برایم ایمیل مى‌کنند که مبادا محروم بمانم!
اگر یادتان باشد من هم چند سال پیش به ضرورت "قرص خوردن" این آقایان در مطلبی با عنوان [لطفا قرصتان را به موقع بخورید!] اشاره کرده بودم که متاسفانه تا کنون به آن بى‌توجهى شده است.
□◊□