گورِ “زیبا”

در نهمین سالروز قتل زهرا (زیبا) کاظمی در زندان جمهوری جهالت اسلامی، عکسی از سنگ گور آن عزیز را که هفت سال پیش از ایران برایم فرستادند و همانوقت در وبلاگم منتشرش کردم، دوباره در این صفحه می‌آورم تا یادی کرده باشم از هم‌کلاسی نازنینم در "مدرسه عالی تلویزیون و سینما" و بازیگر فیلم نیمه‌تمامم "چوب".
من از "زیبا" بارها نوشته‌ام و دیگر حرفی نمانده که بزنم جز آن که یاد و نامش را به این بهانه بر ذهن و زبانم جاری کنم.