باز هم از باشگاه ادبیات

با اضافه شدن یکی دیگر از کتابهایم به مجموعهی نفیس و فزایندهی کتاب در سایت باشگاه ادبیات، تا کنون یازده کتاب از نوشتههای من در این باشگاه به رایگان در اختیار دوستان قرار گرفته است.

در یادداشت قبل فراموش کردم تاکید کنم که تمام کسانی که در فیسبوک عضو هستند میتوانند به صفحه باشگاه "ادبیات در فیسبوک" مراجعه کنند که تا کنون بیش از یازده هزار نفر عضو آنند (لینکی که در یادداشت قبل داده بودم برای کسانی است که عضو فیسبوک نیستند.)

اگر گشتی در کتابهای منتشره در باشگاه بزنید با مجموعه نسبتا پرباری از کتابهای ادبی و تاریخی و اجتماعی، و ترجمههای رمانهای خارجی روبرو خواهید شد که روزبهروز هم تکمیلتر میشود.

این را هم بگویم که حمایت از فعالینی مثل "امیر عزتی" که با عشق به فرهنگ و ادبیات وطنشان در خارج از کشور با امکانات محدود شخصی بانی کارهائی از این دست میشوند را برای خودم یک وظیفه اخلاقی و اجتماعی میدانم. از این رو از دوستداران این قلم توقع دارم اگر عضو باشگاه کتاب نیستند سری به آن در "فیسبوک" یا در اینترنت بزنند و با عضویت در آن موجب دلگرمی فعالین عرصه فرهنگ اجتماعی در خارج از کشور شوند.

و این هم لینک کتاب دیگری از من در باشگاه کتاب که عنوانش اتفاقا با عنوان وبلاگم یکی است!

از دور بر آتش (مجموعه مقالات سینمائی)

□◊□