دو مطلب کم ارتباط به هم!

تازه از پاریس برگشته ام و با عجله دو موضوع کم ارتباط با هم را در این جا می آورم تا صفحه ام بیش از این خالی نماند و من فرصت کنم در مورد کتاب "سید ضیاء، مرد اول یا دوم کودتا"، اثر خواندنی "صدرالدین الهی" چیزی بنویسم.
یکی لینکی است به یک مصاحبه ویدیوئی که مسعود کدخدائی در کپنهاک با من داشت و در "وبلاگ نشر فردوسی" منتشر کرده است، و یکی هم عکسی است یگانه که یکی از همکاران نازنینم از "موزه عبرت" در ایران گرفته است.
برای خواندن متن مصاحبه کدخدائی یا دیدن ویدئوی آن لطفا روی عکس اولی کلیلک کنید.
ولی عکس دوم فقط برای دیدن است: عکسی از من در سال 1355 خورشیدی وقتی برای تنبیه از زندان قصر به زندان "کمیته مشترک" برده شده بودم. کاش این عکس را قبلا داشتم و در کتاب زندانم از آن استفاده می کردم.
Reza%20in%20prison1.jpg