نقدی تازه بر کتاب خاطرات زندانم

[خاطرات علامه‌زاده نه‌تنها زندانیان، بلکه زندانبانان را دربرمی‌گیرد و از بازجو و زندانبان و نگهبان طرحی انسانی ارائه می‌گردد به دور از شعار که متن را برای خواننده جذاب‌تر می‌کند. چه آنان که بسیار خشن بودند و چه آنان که مهربان.]
"نوشین شاهرخی" نگاهی به کتاب "دستی در هنر، چشمی در سیاست" کرده که با پرسش و پاسخ کوتاهی با من همراه است. برای خواندن متن کامل نوشته‌ی او که همین امروز در سایت "شهرزاد نیوز" منتشر شده، [اینجا] کلیک کنید.