دستی در هنر، چشمی بر سیاست

بالاخره کتاب خاطرات زندانم با عنوان "دستی در هنر، چشمی بر سیاست" در لس آنجلس منتشر شد.
اکنون عازم واشینگتن هستم تا در نمایش فیلم "تابوی ایرانی" شرکت کنم. روز یکشنیه یازدهم مارس در محل انتشاراتی "شرکت کتاب" در لس آنجلس خواهم بود تا با دوستان و علاقمندان این کتاب دیداری داشته باشم.