بازتاب افتتاح فیلم تازه ام

 ویدئوی زیر گزارشی است کوتاه از "آرش راد"، خبرنگار تلویزیون صدای آمریکا در لس آنجلس، در مورد برنامه افتتاحیه فیلم تازه ام "تابوی ایرانی" که دو روز پیش در برنامه ی "شباهنگ" پخش شد

 

و این هم گزارش رادیوئی "شهرام میریان" که دیروز از "رادیو فردا" پخش شد