گزارش تلویزیون هلند از فیلم تابوی ایرانی

 دیشب از برنامه "نیوز اور" در کانال دو هلند، گزارشی کوتاه از وضعیت بهائیان در هلند پخش شد که صحنه هائی کوتاه از فیلم "تابوی ایرانی" هم در آن بود. برای دوستانی که هلندی می دانند و این برنامه را ندیده اند، ویدئو کلیپ آن را در زیر می گذارم

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *