Untitled

گوش شیطان کر!

بالاخره طلسم شکست و تاریخ اولین نمایش فیلم "تابوی ایرانی" تعیین شد. روز یکشنبه، چهارم دسامبر (یک ماه دیگر)، مراسم نمایش افتتاحیه فیلم، در سالن "جیمز بریجز تیاتر" در دانشگاه یو.سی.ال.ا، در لس آنجلس برگزار خواهد شد. تریلر فیلم (آنونسی به مدت یک و نیم دقیقه) را که همین دیروز آماده کرده ام برایتان در زیر می گذارم.