دو قدم تا خامنه ای!

با فروپاشی دیکتاتوری به اصطلاح انقلابی معمر قذافی که وقتی به قدرت رسید در یک نمایش اسلامی جز قرآن همه کتاب ها را سوزاند و "کتاب سبز"ش را به عنوان راه و رسم حکومت فردی اش منتشر کرد سرنگونی بشار اسد که مردم ستیزی را از پدر دیکتاتورش به ارث برد و هر روزه نشان می دهد که در بی شرمی و بی شعوری دست کمی از قذافی ندارد در دستور کار مردم آزادی طلب سوریه و وجدان انسان های شریف این جهان پهناور اما در هم تنیده قرار گرفته است.

   

در فردای فروپاشی دیکتاتوری اسد دیکتاتوری علی خامنه ای که در آدم کشی از سلف جانی اش خمینی کم نیاورده است در چشم انداز مردم به جان آمده ی ایران و چشمان باز و نگران جهانیان قرار خواهد گرفت.

چه گفتید؟ مردم ما برای ارسال خامنه ای و همکارانش به دادگاه جنائی لاهه تا سقوط اسد صبر نخواهند کرد؟ چه بهتر!