حاشیه ای بر نوشته قبلی

دوست مهربانی لینک مطلب بسیار مفصلی از نشریه "آرش" را برایم فرستاد که در آن چند تن از رهبران چریک ها از حادثه ای درون سازمانی نام می برند که منجر به قتل یکی از اعضاء شد و هادی (احمد لنگرودی) به گفته آنان در آن فاجعه دست داشت. از آن جا که من در مطلب قبلی ام در مورد دیدار فرخزاد از ستاد چریک های فدائی نامی از "هادی" برده بودم لازم دیدم توضیح بدهم که من او را نه قبل و نه بعد از دوره ی کوتاه حضورم در دفتر کارگاه هنر در ستاد چریک های فدائی هیچگاه ندیدم (عمر این ستاد شش ماه هم نبود). از همان نوشته نیز پیداست که از پست سازمانی او، هر چه که در آن روزها، یا پیش و پس از آن بود، بی اطلاع بودم (شاید هم اصلا صحبت بر سر یک هادی دیگر باشد. از این اسم مستعارها در فعالان سیاسی آن دوران کم نبود!).

این توضیح را دستکم به نویسنده خاطره، کیانوش توکلی، بدهکار بودم که تا نمی دادم خلاص نمی شدم. (اگر با خواننده ی این صفحه صادق باشم باید بگویم اصلا از این که مطلب قبلی را نوشتم پشیمانم. وقتی از این بحث ها به دورم آرامش بیشتری دارم.)