این قصه سر دراز دارد!

یک نسخه ی تازه از ویدئو موزیک "تابوی ایرانی" را هم اکنون در صفحه ام در یوتیوب آپلود کردم چون دوستان توجه دادند که چند سطر از ترجمه شعر زیبای زنده نام "فریدون مشیری" در نسخه قبلی در طول آپلود کردن حذف شده است. از فرصت استفاده کردم و چند اشتباه تایپی را هم تصحیح کردم. اگر جزو دوستانی هستید که این ویدئو کلیپ را دانلود کرده اید لطف کنید از این نسخه ی تازه استفاده کنید که اشکال کمتری دارد. کار من که به هر حال بی اشکال نخواهد بود!

 

 و این هم دو سوی اولین فلایری که برای این فیلم طراحی و چاپ شده.