یک تیر و دو نشان

با رو به پایان رفتن تدوین فیلم "تابوی ایرانی" این فرصت پس از چندین هفته فراهم شد تا سری به صفحات مهجور مانده ی "از دور بر آتش" و "فیس بوک" خودم بزنم. این یادداشت کوتاه را دارم در لس آنجلس می نویسم جائیکه کار تدوین نهائی را به کمک همکار همیشگی ام "بیژن شاهمرادی" به زودی به نتیجه خواهیم رساند.

اما پس از آن، و پس از بازگشت به یار و دیار، هنوز نفسی تازه نکرده باید بار سفر را برای دو برنامه دیگر در تورنتو ببندم؛ یکی برای شرکت در "شب غلامحسین ساعدی" که به همت "کانون کتاب تورنتو" تدارک دیده شده و من به عنوان سخنران مهمان دعوت دارم، و دیگری تشکیل کارگاه فیلمسازی به مدت یک هفته خواهد بود که "کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو" سازمانگر آن است.

      

دوستانی که کارهای مرا دنبال می کنند به خوبی می دانند که من در طول بیش از یک دهه تدریس مداوم در مدارس سینمائی مختلف، کمتر شانس این را داشته ام که با دانشجویان هموطن کار کنم. بنابراین کارگاه فیلمسازی دانشگاه تورنتو که صرفا برای دانشجویان ایرانی طراحی شده اولین فرصتی خواهد بود که سال هاست آرزوی آن را داشته ام. و اگر این اقدام با توفیق روبرو شود بی تردید در شهرهای دیگر هم تکرار خواهد شد. همین جا لازم می دانم از حمایت بی دریغ دوست نویسنده ام "حسن زرهی" و همکاران دیگر او در نشریه "شهروند"، و نیز از دست اندرکاران "جشنواره فیلم مهاجرین" برای برگزاری این کارگاه فیلمسازی سپاسگزاری کنم.