آکاردئون

اگر فیلم کوتاه آکاردئون ساخته جعفر پناهی را ندیده اید این فرصت طلائی را از دست ندهید. هشت دقیقه بیش نیست ولی گمان نمی کنم تا هشت سال دیگر اثرش از ذهنتان پاک شود