اگر دوستم داری…

همزمانی روز عشاق با جنبش عاشقان آزادی در وطن استبدادزده‌ی ما، موجب شد ترجمه این شعر عاشقانه‌ی لطیف را چند روزی به عقب بیاندازم. شاعر این عاشقانه‌ی کوتاه، دولسه ماریا لویناز، یکی از نامداران شعر غنائی کوباست که با گذشت نزدیک به دو دهه از مرگش که در کهنسالی کامل رخ داد (او نود و پنج سال عمر کرد) روز به روز به طرفداران شعرش در جهان اسپانیائی زبان افزوده می‌شود.

ربط این شعر کوتاه با روز عاشقان، روشن تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد:

اگر دوستم داری به تمامی دوستم داشته باش،

نه فقط توی آفتاب یا توی سایه…

اگر دوستم داری، سیاه، دوستم داشته باش

سفید، خاکستری، سبز، طلائی، قهوه‌ای.

روز، دوستم داشته باش.

شب، دوستم داشته باش،

و نیمه شب، وقتی پنجره باز است.

اگر دوستم داری، دورم مکن از خویش.

به تمامی دوستم داشته باش،

وگرنه، دوستم نداشته باش.