هیچ دیکتاتوری برای سرنگونی خودش “اجازه” صادر نمی‌کند!

پایداری مردم مصر در ادامه‌ی بی‌انقطاع نافرمانی مدنی، و سرپیچی بدون ابراز خشونت از فرامین دولتی و نظامی، رژیمی را به زانو در آورد که تا سه هفته پیش هیچ مفسر آینده‌نگری سقوط آن را پیش‌بینی نکرده بود.

در کارآئی نافرمانی مدنی و سرپیچی از مقررات قانونی بدون توسل به خشونت و اغتشاش، با این همه شواهد انکارناپذیر دیگر نیازی به قلمفرسائی نیست.

بیائیم بی‌پروا از تاکتیک‌های کهنه شده‌ی اجازه خواستن از مقامات، و پیام‌های ضد و نقیض فرستادن، بی‌لاپوشی غیر قابل توجیه در بیان صریح و بی‌پرده‌ی خواست هر ایرانی آزاد که چیزی جز سرنگونی رژیم ننگین جمهوری اسلامی ایران و جایگزینی آن با رژیمی دموکرات، پاینبد به اصول جهانشمول دموکراسی، و پاسخگو به خواست و اراده مردم نیست، روز 25 بهمن امسال، روز عشق و عشاق در جهان را، به آغاز پایان شرم سی و دو ساله‌ی ملت‌مان از تحمل رژیم قرون وسطائی حاکم بر ایران بدل کنیم.

عشق، این والاترین احساس انسانی، هرگز عرصه‌ای با شکوه‌تر از حالا برای نورافشانی بر تاریکی تحمیل شده بر ایران امروز نخواهد یافت. بیائید با هم، در روز عشاق، این عشق شریفِ همگانی را در خیابان‌های ایران، و در اقصا نقاط جهان، یک صدا فریاد کنیم.