بصیر شریعتمداری و افشای “ایران ندا”

برای این که تشابه برخوردها موجب سردرگمی خواننده نشود لازم به ذکر است که پاراگراف های مورب به قلم "بصیر نصیبی" و غیرمورب به قلم "حسین شریعتمداری" است که خوشبخناته  هیچکدام از این نامداران نیاز به معرفی من ندارند.

دو سه ماه است رسانه های اینترنتی به اضافه تلویزیون ها و رادیو های فارسی زبان دولت های غربی برای دو شبکه تلویزیونی جدید «ایران ندا» و «رسا» تبلیغ می کنند. وقتی نخستین بیانیه های این دو را میخوانیم، اولین سئوال که به هر ذهن کنجکاوی میرسد اینست که آیا فراهم آورندگان این دو رسانه قبلاً در انعکاس افکارشان با مشکلی باز دارنده مواجه بوده اند که حالا در فکر باز شدن دریچه ای برای انتشار افکارشان افتاده اند؟

۞

گروهک های ضد انقلاب مقیم خارج با همراهی برخی بازیگران داخلی فتنه و با سازماندهی آمریکا و انگلیس و برخی دولت های اروپایی، دو شبکه تلویزیونی راه می اندازند. هر دو شبکه در خارج از کشور به ثبت رسیده اند اما در بین آنها نوعی تقسیم کار صورت گرفته تا یکی علناً اسلام و انقلاب را بکوبد و دیگری با تظاهر به اسلام و انقلاب، پروژه مشترک را تکمیل کند.

۞

به ظاهر هیچ ارتباطی بین این دو رسانه نیست اما اگر نقاط ناروشن اطلاعیه «ایران ندا» به معنای واقعی شفاف نشود نباید تعجب کرد اگر«ایران ندا» و«رسا »را دو شاخه یک تفکر بدانند. بهتر بگویم ایران ندا را کانال دو ی رسانه سبز تصور کنند.

۞

شایان ذکر است در بیانیه منتشره از سوی هر دو طیف ادعا شده که رسانه های مذکور مستقل از سیاستگذاری و کمک مالی خارجی خواهد بود و تنها از سوی کمک های مردمی تأمین هزینه خواهند شد. این در حالی است که به عنوان مثال هنوز معلوم نیست 400 هزار دلاری که دولت اصلاحات برای شبکه صبا پرداخت کجا رفته است.

۞

البته « ایران ندا» ئی ها اعلام کرده اند که فقط از موسسات مدنی ایرانی کمک  میگیرند و راه خودشان را برای دریافت آن گونه کمک ها پیشاپیش بسته اند. حالا شما یک موسسه ایرانی را به من معرفی کنید که خود دست بگیر نداشته باشد تا من این ادعا را بپذیرم که موسسات مدنی ایرانی!  بخشی ازهزینه سنگین و همیشگی ایران ندا  را تامین خواهند کرد.

۞  

15 نفر موسسان این بنیاد شامل رضا علامه زاده، مهرانگیزکار (سلطنت طلب و همسر سیامک پورزند) کاظم علمداری، داریوش آشوری، مهران براتی، مهدی جامی (سردبیر اخراجی رادیو زمانه و همکار سابق بی بی سی)، رامین جهانبگلو، شهرنوش پارسی پور، محمدرضا نیکفر، آرش سبحانی، محبوبه عباسقلی زاده، محسن نامجو و چند روزنامه نگار و عکاس فراری هستند. برخی اعضای این باند سابقه مطلقاً ضددینی و لائیک دارند و با بدنام ترین محافل صهیونیستی و نومحافظه کار در آمریکا و انگلیس همکاری داشته اند.

۞

آنان که ارتجاع رژیم را با پوست و گوشت خود حس می کنند حاضر می شوند از خرج روزانه بزنند به رسانه ای کمک کنند که ادعای تجدد خواهی هم دارد اما رئیس هیات امنایش شهرنوش پارسی پور مبلغ صیغه یا فاحشگی اسلامی است؟ آیا تبعیدیانی که سالها در برابر همه حیله های رژیم ایستادگی کردند و حاضر نشدند به سفارت ننگین جمهوری اسلامی پا بگذارند و نپذیرفتند که آثارشان رابرای چاپ به اداره سانسور جمهوری اسلامی تقدیم کنند. مشتاق خواهند بود به رسانه ای کمک مالی کنند که یکی از اعضاء هیات امنایش رضا علامه زاده است که فیلمنامه ققنوس را به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داد و همین فیلمنامه را  به سانسورچیان اسلامی وزارت ارشاد برای دریافت اجازه تقدیم کرد و اجازه انتشار هم گرفت!؟

۞  

رضا علامه زاده فیلمساز ضد انقلاب هم که در جریان سناریونویسی شکنجه و تجاوز، در خدمت بی بی سی انگلیس قرار داشت، درباره استقلال شبکه مورد نظر به رادیو فرانسه گفت: ما دنبال عدم وابستگی هستیم و حرکات خود را ادامه جنبش مشروطیت می دانیم.

۞

هر دو هم به انقلاب مشروطیت بی زبان چسبیده اند وهر دو هم خودشان را مستقل می دانند، هر دو هم ادعا دارند فقط به پشتوانه مالی مردم متکی هستند و بودجه عظیم دو کانال تلویزیونی از گردآوری کمک های مردمی تامین خواهد شد.

۞

ایران ندا قرار است مدیریت پشت پرده آمریکایی و ظاهری ایرانی داشته باشند کاری که پیش از این رادیو زمانه، بی بی سی و رادیو فردا و سرانجام جرس در پیش گرفتند اما به سرعت لو رفتند و ماهیت آمریکایی و انگلیسی خود را لو دادند.

۞

دوباره می پرسیم پول راه اندازی « ایران ندا» از کجا می تواند تامین شود؟… شاید اینها امید دارند که موسساتی به ظاهر مستقل که در دنیا کم نیستند مثل بنیاد هنریش بل در آلمان که کنفرانس جمهوری اسلامی در برلین رابا بودجه هنگفت برگذار کرد وخانم مهر انگیزکار عضو هیات امنای ایران ندا هم یکی از مدعوینش بود، به خود جلب کنند.

۞۞۞