هم‌یاری خلافه در طرح 8989

تنها دو روز به هشتم آذرماه مانده، روزی که امیدوارم هر ایرانی در ثبت زندگی خود و دیگران با هر دوربینی که در اختیار دارد بکوشد. در کلیپ زیر، رضا دقتی که موقعیت جهانی‌اش در عکاسی و گزارش‌گری تصویری مرا از معرفی او بی‌نیاز می‌کند همین را از دوستان می‌خواهد. به امید هم‌یاری خلاقه در طرح 8989