ربع قرن همکاری

دیروز در جمع گرم و پر مهری از دوستان و دوستداران کارهای اسفندیار منفردزاده و خود من، فیلمی به تماشا گذاشتم با عنوان "ربع قرن همکاری". این فیلم نیم‌ساعته، مرکب از صحنه‌هائی از هشت فیلم بلند و کوتاه داستانی و مستندی است که توسط من نوشته و کارگردانی شده، و موسیقی آن را دوست هنرمندم اسفند ساخته است. بی‌شک در فرصتی دیگر از آن شب گرم و پر احساس خواهم نوشت و بدین‌وسیله از دوستانی که گرم‌ترین محبتشان را با مهربانی تمام نثارمان کردند سپاس‌گزاری خواهم کرد، ولی فعلا دوستان را به دیدن این فیلم کوتاه که سرشار از موسیقی منفردزاده بر صحنه‌هائی از فیلم‌های من است دعوت می‌کنم: فیلم‌هائی همچون "چند جمله ساده"، "میهمانان هتل آستوریا، "شب بعد از انقلاب"، "جنایت مقدس"، "شعر عمل است"، "موج و آرامش"، "شاهدان چشمبندزده" و "مصدق".