بیانیه اعلام موجودیت ایران ندا

بی‌تردید این بیانیه را در سایت‌های دیگر هم دیده یا خواهید دید ولی از آن‌جا که من هم یکی از امضاء کنندگان آنم جا دارد در این صفحه هم آن را بیاورم تا بیشتر در دسترس مراجعین به این وبلاگ قرار داشته باشد. با کلیک روی طرح زیر می‌توانید متن بیانیه و نام امضاء کنندگان آن را بخوانید.