باز هم اعجاز کف دست و پاشنه پا

استقبال از کلیپ "رقص آتش" مرا بر آن داشت تا دوباره سری به آرشیو کوچک موسیقی فلامنکوی خودم بزنم و چیز تازه‌ای بیابم. آنچه یافتم رقص بسیار زیبای دو نفره فلامنکوست از سال هزار و نهصد و هفتاد. امیدوارم آن را بپسندید.