صد و شصت سال تجاوز

دیدن فیلم مستند جالب توجه "بهائی‌ها در ایران" و کتاب ارزشمندی که هنوز در دست خواندن دارم، "یک صد و شصت سال مبارزه با آئین بهائی"، دوباره مرا برد به هفته‌هائی که مشغول تحقیق در مورد تلخ‌ترین نامردمی از سوی اکثریت ملتی بودم که بر یک اقلیت شریف از همان ملت، تنها به خاطر تفاوت در دیانت، روا داشته است.

دوباره همان داستان‌های واقعی که به مالیخولیا بیشتر شبیه‌اند در ذهنم بازخوانی شد. از جمله روایات مستندی که قبلا در جلد دوم کتاب دو جلدی "سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران" به قلم «سهراب نیکو صفت" خوانده بودم که مو بر اندام خواننده راست می‌کند. میزان بی‌رحمی ما ایرانیان غیربهائی، از روحانی و دولتی و نظامی گرفته تا اهل علم و روشنفکر، و در صدر همه مردم عامی کوچه و بازار در برخورد بی‌دلیل و بهانه‌جویانه با هموطنان بهائی از هر سوئی که بنگریم در باور نمی‌گنجد.

"فریدون وهمن" نویسنده‌ی کتاب "یک صد و شصت سال مبارزه با آئین بهائی" در این کتاب نسبتا حجیم کاری درخور این مسئله دردناک ملی ارائه کرده است. کتاب مملو از اسناد و شواهد گویا و انکارناپذیراست که به شیوه‌ای بسیار گیرا این زخم کهنه و چرکین را در مقابل چشمان خودمان روی پوست تنمان باز می‌کند.

با اینکه به دلیل مطالعات قبلی از بسیاری از حوادث ناگواری که بر بهائیان ایران رفته است، گاهی حتی با جزئیات، آگاه بوده‌ام اما بارها کتاب در میانه خواندن از دستم رها می‌شد و قادر به ادامه خواندن نمی‌بودم. یکی از فجایع که بازخوانیش برایم سخت دردناک بود ماجرای کشتن دکتر برجیس، طبیب انساندوست کاشان در سال 1328 خورشیدی است که به تنهائی وهن و زشتی عمکرد مذهب شیعه را با دگراندیشان مذهبی، بیداد دستگاه‌های دولتی، وابستگی سیستم قضائی کشور، سرسپردگی مقامات انتظامی و از همه زشت‌تر و دردناک‌تر جهل و خشونت مردم عامی را عریان می‌کند.

اگر این چند کلام را نمی‌نوشتم قادر نبودم به خواندن باقی کتاب ادامه بدهم.

و اما این را هم بگویم که در طرحم برای فیلمی در همین باره، اصلی‌ترین چالشی که پیش روی خودم گذاشته بودم نه صرف بازگوئی این ستم‌ها بلکه یافتن و افشای جضور بی‌تردید اعضاء انجمن‌های بهائی‌ستیز و در راس آن‌ها "انجمن حجتیه" در نهادهای اصل جمهوری اسلامی مثل "شورای نگهبان"، "شورای خبرگان رهبری"، و نیز در نهادهای مذهبی همچون "مدرسه حقانی" و "حوزه علمیه قم"، و بویژه در ساختار دولت احمدی‌نژاد بود.