آزمون آتش در چهارشنبه سوری امسال

آتش در فرهنگ ما ایرانی‌ها بسیار بیش از آب و باد و خاک، دیگر عناصر چهارگانه‌ی طبیعت، در شکل گیری اسطوره‌هایمان نقش داشته است. اگر پرومته با هدیه آتش به انسان روشنائی و گرما را از طریق ذهنیت خلاق یونانیان باستان به بشر ارزانی داشت این ما ایرانیان باستانی بوده‌ایم که با ذات خلاقمان آتش را پاک کننده همه‌ی ناپاکی‌ها، و حتی ورای آن، آزمون پاکی از ناپاکی به جهان شناساندیم. برگذشتِ مظهر پاکی و صداقت، سیاووش، از آتش شعله‌ور بی‌آنکه زبانه‌ای بر دامنش بگیرد نه تنها نشان از پاکدامنی سیاووش، که از پاکی گوهرین آتش نیز دارد. از این روست که در فرهنگ اساطیری ما، و از طریق آن در ذهن تک تک ما ایرانی‌ها، آزمون آتش برترین آزمون برای تمیز پاکی از ناپاکی، و پاکان از ناپاکان بوده و هست.

چرا این یادداشت را می‌نویسم، چون شنیدم که ضحاکِ ذلیل زمان، سیدعلی خامنه‌ای، فتوا داده است که مراسم چهارشنبه سوری "مبنای شرعی ندارد و باید از آن اجتناب شود". چه فتوای بجائی!

با تمام وجود امیدوارم که ایرانیان معتقد به ولایت خامنه‌ای و رژیم اسلامی‌اش، شب چهارشنبه سوری امسال در تبعیت از نماینده دین و مذهب و خدا و پیغمبر بر زمین، در خانه‌هایشان بمانند و سرشان را از پنجره در نیاورند تا ایرانیانی که با این غاصبان مخالفند این فرصت را بیابند که به تنهائی به خیابان بیایند، آجیل مشکل گشا به همدیگر تعارف کنند، از بته‌های آتش بپرند، آواز شادی سر دهند، و همراه با خواندن "زردی من از تو، سرخی تو از من"، شعار دلچسب و به دور از مرگ‌باوری "ننگ بر دیکتاتور" را همصدا سر دهند تا در آزمون آتش چهارشنبه سوری امسال معلوم شود تعداد مخالفان استبداد دینی چقدر است. هر ایرانی که در چهارشنبه سوری امسال از آتش می‌پرد همچون سیاووش به پاکدامنی خویش ایمان دارد، و هر که به فتوای رهبر دین فروشان ایران از آزمون آتش پرهیز می‌کند و می‌گریزد باید بداند که آتش، این رسوا کننده‌ی پلیدی‌ها، دیر یا زود بر دامن ترش در خواهد گرفت و رسوایش خواهد کرد.