پیشگوئی!

ظریفی می‌گفت وقتی دیدم شهره آغداشلو که حاضر بود برای بازی در فیلمی از عباس کیارستمی در ایران حتی چادر سر کند با دستبند سبز در تظاهرات اعتراضی نیویورک شرکت کرد با خودم گفتم نصف این رژیم رفتنی است. حالا که شنیدم خود عباس کیارستمی از داوری جشنواره فجر امسال سر باز زده دیگر فهمیدم فاتحه این رژیم، به کل، خوانده است!