موج تحریم جشنواره فیلم فجر آغاز شد

اعلامیه تعدادی از سینماگران صاحب‌نام ایران که با عنوان «پیامی به سینماگران جهان» به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد با اینکه بدلیل امنیتی نامی از امضاء کنندگان آن را به همراه نداشت اولین پاسخ مثبت را از سینماگران نامداری همچون «کن لوچ»، « تئو آنجلوپولوس»، «فیلیپ لوره» و «الیا سلیمان» دریافت کرد. آن‌ها در مصاحبه‌ای با نشریه مشهور «ایندیپندنت» علت اصلی تصمیم به بیرون کشیدن فیلم‌هایشان از جشنواره فجر را همین اطلاعیه «پیامی به سینماگران جهان» عنوان کردند.

متن مقاله مفصل «ایندیپندنت» را می‌توانید در [اینجا] بخوانید و متن پیام را در [اینجا].