اظهار محبت مجدد کیهان تهران به این حقیر!

روزنامه کیهان تهران (امروز پنجشنبه 24 دیماه، 14 ژانویه)

یک فیلمساز ضد انقلاب که در پروژه های شبکه ناتوی فرهنگی همکاری می کند، مهدی کروبی و میرحسین را قابل اعتماد و هاشمی رفسنجانی را غیرقابل اعتماد معرفی کرد.
رضا علامه زاده پس از فرار برخی از عناصر مورد استناد و ادعای کروبی، به مصاحبه با آنها پرداخت تا در سناریوی اتهام پراکنی در جمهوری اسلامی به شبکه هایی نظیر بی بی سی کمک کند. خروج این افراد از کشور و همکاری بعدی با کارگردان بدسابقه و آلوده نظیر علامه زاده، قوت بیشتری به این احتمال داد که آغاز تا پایان این ماجرا، یک سناریوی از پیش نوشته شده بود که کروبی فقط در آغاز آن به بازی گرفته شده است.
نامبرده طی مقاله ای در سایت گویانیوز به برخی اظهارنظرها درباره ایفای نقش هاشمی به نفع جنبش سبز اشاره کرد و نوشت: دوباره خبر از تلاش های پشت پرده آقای هاشمی رفسنجانی برای سوار شدن بر موج اعتراض به گوش می رسد. اینکه جنبش سبز یکبار از فرصت حضور او در نماز جمعه بهره گرفت تا به خیابان بیاید؛ اینکه در آن نماز جمعه هاشمی رفسنجانی راه میانه پیش گرفت و یکی به نعل و یکی به میخ زد آیا کافی است تا او را واسطه شایسته ای برای پیشبرد مذاکره میان این جنبش دموکراسی طلبانه و حاکمیت دیکتاتوری در ایران بدانیم؟… من از آن دسته کسانی نیستم که باور دارند انسان ها تغییر نمی کنند و اگر کسی روزی در موضع معینی قرار داشت هرگونه تغییر موضعش را تاکتیکی یا ریاکارانه می دانند. اگر اینگونه بود احترام عمیقی برای آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی قائل نمی بودم و شخصیتی چون زنده نام آقای منتظری را یکی از چهره های کمیاب تاریخ سیاسی ایران نمی دانستم. اما یک کاسه کردن و به خوب و بد تقسیم کردن این و آن را هم نوعی خلط مبحث می دانم. آیا آقای رفسنجانی که در دوره هشت ساله ریاست جمهوری اش تجاوزات آشکار به حریم مطبوعات ثبت شده (که ماجرای تکاندهنده فرج سرکوهی فقط یک نمونه از آن است)، می تواند آزادی مطبوعات، که تنها یکی از خواست های معترضین است را تحمل کند؟ … تنها خواست مشترک آقای رفسنجانی با مخالفان رژیم، کنار زدن احمدی نژاد است.