صدای رسای ایرانیان اروپا در بروکسل

از روزی که فریاد بلند مردم به جان آمده در ایران، در اثر شدت شقاوت نیروهای سرکوب رژیم اسلامی به بغضی فروخورده بدل شد این پرسش در ذهن هزاران هزار ایرانی که بیرون از دایره‌ی قساوت ولایت فقیه زندگی می‌کنند مطرح شد که برای همنوائی با مردم ایران چه کار از دستشان برمی‌آید. پاسخ به اعتقاد من این است که ما در حرکتی مشترک دست در دست هم تظاهراتی عظیم سازماندهی کنیم و نیروهای پراکنده‌ای که در طول سه هفته گذشته دست به حرکت‌های خودجوش و مستقل از یکدیگر زده بودند را در حرکاتی سراسری متشکل نمائیم.

اولین صدا در این زمینه بلند شده است: دعوت برای یک گردهمائی بزرگ در بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا، در ساعت چهار بعد از ظهر روز شنبه چهارم جولای در مقایل ساختمان اتحادیه اروپا.

تا آنجا که اطلاع دارم دهها انجمن ایرانی، و شخصیت‌های هنری، سیاسی، و اجتماعی در سراسر اروپا، به این دعوت پاسخ مثبت داده‌اند و این گردهمائی می‌رود تا همانگونه که شایسته است به یک همنوائی درخشان در حمایت از جنبش مردم وطنمان بدل شود.

از تو خواننده این صفحه در هر کجا که هستی تقاضا دارم به هر طریق که می‌توانی این خبر را به دیگران برسانی و در هرچه پربارتر کردن این حرکت حمایتی بکوشی.