سینمای ایده‌آل و سینماگر ایده‌آل‌تر!

من خودم تا حالا نام «فرج الله سلحشورنیا» را نشینده بودم اما دوستی نوشته‌ی ایشان را با عنوان «سینمای ایده‌ال» برایم فرستاد و من را با این پدیده‌ی سینمای وطنی آشنا کرد. او که همین حالا مشغول کارگردانی یک سریال چهل قسمته‌ی تلویزیونی با عنوان «یوسف پیامبر» است پرونده‌ هنریش با بازیگری در فیلم‌هائی مثل «توبه نصوح» مخملباف آغاز می‌شود ولی بر خلاف او نه تنها در طول بیست سال گذشته خانه‌ی مغزش را گردگیری نکرده بلکه با ساختن فیلم‌های «ایده‌آل» بر قطر غبار آن افزوده است.

      

سلحشور در یک دستورالعمل که سی بند دارد «سینمای ایده‌آل مذهبی» را تعریف و تشریح می‌کند که من برای تفریح شما چهار بند از آن را در اینجا می‌آورم:
«یک: سناریو باید توسط گروهی متشکل ار مشاوران مذهبی و تکنیکی و شورای نقد و بررسی و گروه تحقیق نوشته شود. نگارش سناریوی مذهبی توسط یک نفر ، سبک شمردن و بها ندادن به اسلام است .
دو: سناریو باید از روی قرآن و روایات معصومین نوشته شود آنهم توسط نویسنده ای اسلام شناس و عامل به اسلام. اعمال نظرات شخصی در سناریوی مذهبی بدعت و گناه است.
ده: برگزاری نماز جماعت و داشتن روحانی و نماز اول وقت از واجبات و مایۀ دمیدن روحیۀ مذهبی در گروه و جلب عنایات الهی است.
یازده: خواندن قرآن و دعا در آغاز فیلمبرداری و داشتن وضو تأثیر بسیاری در ایجاد فضاهای سالم و مذهبی دارد. و در روحیۀ گروه و ایجاد فضای سالم مؤثر می باشد.»