آخرین برنامه از سریِ «دست در دست»

در ششمین و آخرین برنامه از سری «دست در دست» به موسیقی «منتقد»کوبا پرداخته‌ام که با کلیک روی عکس زیر می‌توانید آن را بشنوید.

دست در دست، برنامه نهائی 

در اولین فرصت، در سمت راست این صفحه هر شش قسمت از سری «دست در دست» را خواهم گذاشت تا علاقمندان به موسیقی کوبا به راحتی به آن‌ها دسترسی داشته باشند.