چهارمین برنامه‌ی «دست در دست»

چهارمین برنامه «دست در دست» را به گروه معروف «بوئنا بیستا» اختصاص داده‌ام و ماجرای شنیدنیِ باز کشف آن‌ها توسط «ری کودر»، گیتاریست معروف گروه «رولینگ استون» و همیاری «ویم وندرس» فیلمساز نامیِ آلمانی. بیش از این حرفی نمی‌زنم و شما را به شنیدن برنامه چهارم «دست در دست» که تنها یک کلیک از آن فاصله دارید دعوت می‌کنم.

 [دست در دست، برنامه شماره چهار]