برنامه‌ی سوم «دست در دست»

در این برنامه‌ی رادیوئی، به همراه یکدیگر سری به هاوانای کهنه (قدیمی ترین بخش شهر) می‌زنیم و به نواهائی گوش می‌کنیم که ریشه در پیش از انقلاب کوبا دارند. در کنارِ پرداختن به سبک‌های مختلف، این بار شما را با یکی از چهره‌های افسانه مانند موسیقی پیش از انقلاب کوبا یعنی با «بِنی موره» آشنا می‌کنم (اگر البته خودتان نشناسیدش!)

به  هر حال این شما و این هم سومین برنامه از سری «دست در دست» که با کلیک روی عکس زیر آن  را خواهید شنید.

 [دست در دست، برنامه شماره سه]