جوانان امروز ما، و روزی که «شاه رفت»

بیش از هیجده سال از اولین نمایش فیلم مستند «شب بعد از انقلاب» که در رابطه با تاریخ دردناک سانسور در ایران ساخته‌ام می‌گذرد و هنوز روزی نیست که صدها نفر نسخه فارسی آن را در صفحه‌ی خودم در یوتیوب نبینند. آنچه در ماه‌های اخیر، یعنی پس از یک سال و نیم که این فیلم در اینترنت قرار دارد، توجه مرا جلب کرده است طیف تازه‌ای از بیینندگان ایرانی است که میانگین سنشان ۲۵ سال بیشتر نیست و طبعا شاهد هیچیک از وقایع تاریخی که در فیلم از آن‌ها یاد می‌شود نبوده‌اند. روزی نیست که یکی دو نظر تازه از طرف این دسته از بینندگان به مجموعه نظرات اضافه نگردد. گرچه اگر مایل باشید خودتان می‌توانید عین نظرات را در یوتیوب بخوانید ولی من فکر کردم در بیست و هشتمین سالگرد روزی که شاه از ایران رفت، یعنی همین امروز، به عنوان نمونه چند نظر را که تنها در دو روز گذشته ارسال شده و معمولا به انگلیسی یا «فارسانگلیسی» نوشته شده‌اند برایتان بیاورم تا ببینید نسل تازه‌ی جوانان ما که تشنه‌ی دانستن از گذشته‌ی نزدیک خویش هستند نسبت به دو رژیم حال و گذشته‌ی ایران چگونه می‌اندیشند:
– مرگ بر ملاها.
– شاه را آمریکا با عملیات آژاکس در سال ۱۹۵۳ بر علیه دولت قانونی مصدق به قدرت رساند. او با دشمنان ایران همسو بود. او درست مثل مجاهدین خائن بود.
– همه کسانی که در این فیلم هستند از کاری که آن روز کردند پشیمانند. امیدوارم دوباره پادشاهی به ایران برگردد. درود بر ایران و مرگ بر جمهوری اسلامی. ما دوره شاه وضع بهتری داشتیم. ملاها تکنولوژی ایران را سی سال عقب نگاه داشتند. اگر شاه هنوز بود ایران می‌توانست بزرگترین کشور جهان باشد.
– آدم اگه منصف و میهن پرست باشه، و از تاریخ ایران آگاه باشه می‌فهمه که شاهان پهلوی کی بودن و برای ایران چکار کردن. ولی آدم اگه توده‌ای یا اسلامیست باشه نه می‌تونه منصف باشه و نه از اخلاق و انسانیت چیزی حالیش میشه. مرگ بر ایدئولوژی‌های شیطانی.
 – دیکتاتوری دیکتاتوری است. شاه هم یک دیکتاتور بود. ما هرگز ارزش داشتن دموکراسی را نداریم مگر همه‌مان بفهمیم که باید خودمان کشورمان را بسازیم، نه شاه، نه قهرمان، نه یک سمبل، و نه یک کشور دیگر. دیکتاتورها بر ما حکومت کرده‌اند چون ما خودمان نمی‌خواهیم بنیان دموکراسی را درک کنیم.
– بسیار از این که این فیلم را در اختیارمان گذاشتید سپاسگزارم، بخصوص برای آن صحنه پایانی با آقای هادی خرسندی.
– اگر پهلوی واقعا دیکتاتور بود انقلاب به این راحتی رخ نمی‌داد و شاه ایران را ترک نمی‌کرد. شاه قدرت داشت اسلامیست‌ها را شکست دهد. او مثل صدام و هیتلر و استالین بربریت نداشت. در زمان او ایران دموکراسی کامل نداشت ولی در این مسیر بود.