کاش شیلی هم یک «میرفطروس» می‌داشت

  داشتم دنبال آخرین خبرها در مورد همسر و پنج فرزند دیکتاتور مرحوم شیلی، ژنرال پینوشه، که ماه گذشته به چپاول ثروت ملی متهم شده و سپس از آن‌ها به خاطر نداشتن مقامات رسمی در دوره حکومت پینوشه رفع اتهام شد می‌گشتم که چشمم به موزیک- ویدیوئی خورد با عنوان «فاتحه‌ای برای پینوشه» که سال گذشته به مناسبت مرگ او ساخته شده است. در این موزیک- ویدئو اشاراتی به کودتای شیلی و مرگ سالوادور آلنده و دستگیری و اعدام و ناپدیدشدن مخالفان می‌شود که به نظر می‌رسد مردم شیلی با این که مدتی است به دموکراسی دست یافته‌اند و آخرین انتخابات ریاست جمهوریشان را با نظارت کامل بین‌المللی به انجام رسانده و یک خانم خوش سابقه‌ی سیاسی را به رهبری برگزیده‌اند هنوز خیال می‌کنند حادثه‌ی سپتامبر ۱۹۷۳ یک کودتای آمریکائی به دست نظامیان ضد دموکراسی شیلی بوده، و سالوادور آلنده به خاطر دفاع از دموکراسی جانش را فدا کرده است. داشتم فکر می‌کردم اگر شیلی هم یک «میرفطروس» می‌داشت به راحتی به آن‌ها نشان می‌داد که پینوشه و آلنده هر دو در فکر اعتلای وطنشان بوده‌اند، منتها آلنده بلندپروازی‌های بی‌موردی داشت که مردم را علیه او شوراند و غیرت نظامیان را هم تحریک کرد، و این دو گروه در یک حرکت مشترک آلنده را از سر راه رسیدن به دموکراسی برداشتند، و آمریکا هم برای این که جلوه فروشی کند اسنادی قلابی منتشر کرد که بگوید آنقدر قدرت دارد که می‌تواند در شیلی کودتا کند؛ عین همان دروغی که در مورد سرنگونی مصدق به دست مردم در ایران، که بیست سال پیش از آن رخ داده بود، گفته بود. دموکراسی آشکار پس از مرگ آلنده در شیلی، و سرنگونی مصدق در ایران، هم گواهی حاشا ناپذیری بر صحت این تحلیل تاریخی است.

با این‌همه اگر باز هم تمایل دارید این موزیک ویدئو را ببینید روی عکس پینوشه و خانواده‌اش کلیک کنید.