کاش طراح بودم!

  اگر طراحی بلد بودم طرحی از یک گاوباز می‌زدم که از خِفتِ شلوارش به شاخ یک گاووحشی آویزان شده و حتی در این حالت هم خودش را از سکه نیانداخته و به سبک گاوبازان پیروزمند دارد رجزخوانانه می‌گوید: «اُله!= Olé».

راستش را بخواهید موضوع این طرح از خود من نیست بلکه از «هوگو چاوز» رئیس جمهور ونزوئلاست که یک روز پس از ضربه‌ای که از پادشاه اسپانیا خورد (که در نوشته قبلی‌ام آمده است)، در مصاحبه با روزنامه‌ی اسپانیائی «ال موندو» گفته است: «شاه یک دفعه وحشی شد، مثل گاو، و من البته گاوباز خوبی نیستم، با این وجود، اُله [= بچرخ تا بچرخیم]!»

اگر روی عکس بالا که صرفا برای تزئین این مطلب گذاشته‌ام کلیک کنید به یک ویدئوی کوتاه چهل و پنج ثانیه‌ای می‌رسید که آدم با ذوقی با تکرار جمله پادشاه اسپانیا، [¿por qué no te callas? = چرا خفه خون نمی‌گیری؟]، بازی جالبی با تصویر برخی آدم‌های سرشناس سیاسی، از جمله همین احمدی‌نژاد، که مثلا رئیس جمهور کشور ماست، کرده است.